1. Home
  2. > Blog
  3. > Blog Detail
Blog Show

Thông số spring cone crusher

Bộ phận l m việc của m y nghiền c n (m y c n)l hai cắt h nh c n, một l c n tĩnh 2 (gọi l c n ngo i) , kia l c n động 1 ( gọi l c n trong ), xem h nh ảnh. C n cố định 2 l thiết bị tĩnh, l một bộ phận của khung m y, c n động 1 lắp đặt điểm O , ph n dưới

toTop
Click avatar to contact us